OBIECTIVE - PDI

 •     asigurarea unei culturi generale orientate spre domenii de activitate precise;
 •     respectarea caracteristicilor de vârstă, a intereselor şi a motivaţiilor elevilor;
 •     creşterea responsabilităţii liceului şi elevului pentru calitatea şi finalităţile procesului educativ;
 •     stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţare;
 •     creşterea caracterului aplicativ al cunoştinţelor şi al activităţilor de învăţare;
 •     creşterea ponderii activităţilor pe calculator care asigură formarea de deprinderi practice, de utilizare a tehnologiilor de ultimă oră, folositoare devenirii ulterioare a elevilor ;
 •     formarea tânarului va asigura inserţia rapidă în contextul social-economic prin îmbinarea pregătirii de performanţă la toate disciplinele de învăţământ cu studierea aprofundată a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare, a tehnologiilor moderne de utilizare a calculatoarelor în toate domeniile activităţii umane şi cu asigurarea accesului la o gamă largă de informaţii de ultimă oră (inclusiv prin INTERNET).

 

 •     dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social;
 •     dezvoltarea achiziţiilor lingvistice, a competenţelor de folosire a limbii române şi a limbilor străine, pentru exprimarea corectă şi eficientă în situaţii variate de comunicare;
 •     dezvoltarea capacităţilor de a comunica, folosind diferite limbaje specializate şi tehnologii de ultimă oră în comunicaţii: calculatorul, poşta electronică (e-mail), INTERNET.

 

 •     descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori, în scopul construirii unei imagini de sine pozitive;
 •     formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite prin învăţare, în scopul orientării spre o anumită carieră profesională;
 •     dezvoltarea capacităţii de a comunica, folosind diferite limbaje specializate;
 •     dezvoltarea capacităţii de adaptare la nou: calculatoare performante, reţele de calculatoare, poşta electronică (e-mail), INTERNET;
 •     dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în social.

 

 •     desăvârşirea personalităţii elevului prin îmbinarea cunoştinţelor "traditionale" de cultură generală cu cele de ultimă oră din domeniul informaticii;
 •     atingerea, de către elev, a unui grad superior de autocunoaştere (ex: prin teste psihologice, prin asigurarea evaluării obiective cu ajutorul calculatorului, etc.);
 •     asigurarea compatibilităţii interesului personal de formare a fiecărui elev cu oferta liceului şi cu evoluţiile previzibile ale mediului social;
 •     armonizarea particularităţilor personalităţii elevului, a aptitudinilor şi intereselor personale cu diversificarea masivă şi continuă a domeniilor cunoaşterii (prin ore şi activităţi de consiliere şi acces la informaţiile de ultimă oră de pe INTERNET);
 •     asigurarea racordării rapide la social a absolventului liceului nostru, în funcţie de libera sa opţiune (pentru continuarea studiilor sau pentru integrarea în piata muncii), prin garantarea unei specializări maxime în informatică în condiţiile învăţământului preuniversitar românesc.

 

 

Evenimente

ÎNTÂLNIRI DE PROMOŢIE 2018
10:50, 20-02-2018

Promoția 2008 organizează întâlnirea de 10 ani sâmbătă 23 iunie 2018 ora 12.00 în amfiteatrul... citeşte mai mult »

ÎNTÂLNIRI DE PROMOŢIE 2017
15:50, 26-07-2017

 Promoția 1997 organizează revederea în 9.09.2017 ora 10.00. 17 iunie PROMOŢIA 1977 ... citeşte mai mult »

ÎNTÂLNIRI DE PROMOŢIE 2016
08:00, 20-04-2016

Datele ÎNTÂLNIRILOR DE PROMOŢIE 2016 (rezervarea se realizează pe principiul listelor FIFO- "primul venit, primul... citeşte mai mult »