OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS” - clasele V-XII

16:57, 08-03-2024 | Postat in: Olimpiade şi Concursuri

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS” - clasele V-XII

OJL 2024 – Rezultate finale

OJL 2024 – Rezultate contestații

OJL 2024 - Contestații

OJL 2024 Barem evaluare

OJL 2024 Criterii de departajare

Repartizarea pe săli

Etapa județeană  a Olimpiadei Naționale de Lingvistică „Solomon Marcus” - clasele V-XII este programată pentru data de 24 februarie 2024, la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași - centru de concurs la nivel județean.

Proba scrisă individuală va  începe la ora 10.00 și va dura 3 ore pentru secțiunea de EXERCIȚIU, respectiv 4 ore la secțiunea PERFORMANȚĂ.

 
Listele cu elevii participanţi şi repartizarea acestora în săli vor fi afișate la școala organizatoare (avizier și site: https://liis.ro/ ) în ziua de vineri, 23 februarie 2024, după ora 14.00.
 
Intrarea elevilor în sălile de concurs se va face în intervalul orar 9.00-9.30, pe baza unui act de identitate (certificat de naștere/carte de identitate/carnet de elev cu fotografie, vizat pe anul şcolar în curs).
În timpul desfășurării probei, toți candidații vor respecta prevederile regulamentului în vigoare:
 
Art.17 (1) La niciuna dintre etapele Olimpiadei, nu le este permis elevilor participanți să părăsească sala având asupra lor subiectele de la probele de concurs.
(2) Subiectele și rezolvările acestora vor fi făcute publice la finalul anului școlar, după desfășurarea Olimpiadei Internaționale de Lingvistică (IOL). Până atunci este interzisă postarea sau discutarea problemelor în spațiul online.
Art.18 (4) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu manuale, cărți, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 
Conform prevederilor Regulamentului specific (art. 20), rezultatele inițiale vor fi afișate la școala organizatoare (avizier și site) în maximum 10 zile de la finalizarea evaluării, după validarea acestora de către comisia centrală. Rezultatele finale vor fi postate după un alt interval de cel mult 48 de ore, prevăzut de regulament pentru depunerea și soluționarea eventualelor contestații (vom reveni cu precizări în etapa respectivă).
Unitățile școlare de proveniență ale candidaților au responsabilitatea asigurării siguranței deplasării acestora la competiție, conform prevederilor legale în vigoare.
 
Vă mulțumim anticipat pentru implicare și vă dorim succes!
 
Comisia județeană

REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS” − clasele V—XII - aici.

Evenimente

LIIS în presă
11:11, 17-06-2024

LIIS în... citeşte mai mult »

ÎNTÂLNIRI DE PROMOŢIE 2024
12:55, 12-03-2024

Promoția 1979 a Liceului de Informatică Iași - organizeaza întâlnirea de 45 ani de la absolvire vineri,... citeşte mai mult »

ÎNTÂLNIRI DE PROMOŢIE 2023
14:15, 25-10-2023

Promoția 1978 a Liceului de Informatică Iași - organizeaza întâlnirea de 45 ani de la absolvire... citeşte mai mult »